آنزیم آزمایشگاهی | فروش آنزیم آزمایشگاهی | خرید آنزیم آزمایشگاهی | آنزیم | enzyme

آنزیم آزمایشگاهی

آنزیم ازمایشگاهی

سایر ATP آز هایی که در غشای سلولی هستند عبارتند از پمپ های یونی درگیر در انتقال فعال . این ترکیبات هم چنین در عملکرد های عجیب تری درگیر هستند ، نظیر لوسیفراز که در کرم های شب تاب نور تولید می کند . ویروس نیز می توانند برای آلوده کردن سلول ها دارای آنزیم ها باشند ، نظیر آنزیم HIV integrase و آنزیم رونوشت بردار معکوس ، یا برای رهایی ویروسی از سلول ها ، نظیر آنزیم virus neuraminidase موجود در سطح ویروس آنفلوآنزا .

 • آنزیم آزمایشگاهی سیگما آلدریچ
 • خرید آنزیم آزمایشگاهی سیگما آلدریچ
 • فروش آنزیم آزمایشگاهی سیگما آلدریچ

فروش

این ترکیبات بابت طیف وسیعی از واکنش های موجود در موجودات زنده به کار گرفته می شوند . آن ها برای انتقال پیام و تنظیم سلول ، اغلب از طریق کیناز ها و فسفاز ها ، ضروری هستند . آن ها هم چنین حرکت ، با استفاده از میوزین هیدرولیز کننده ی مولکول ATP برای ایجاد انقباض ماهیچه ، را ایجاد می کنند و موارد مختلف را به اطراف سلول به عنوان بخشی از اسکلت سلولی ، انتقال می دهند .

 • فروش انواع آنزیم ومعرف آزمایشگاهی
 • خرید انواع آنزیم ومعرف آزمایشگاهی
 • نمایندگی انواع آنزیم ومعرف آزمایشگاهی

خرید آنزیم

تقریبا تمامی فرآیند های متابولیکی در سلول برای رخ دادن با سرعتی که به اندازه ی کافی برای حفظ زندگی سریع باشد ، نیاز به این ساختارهای پیچیده دارند . مجموعه آنزیم های ساخته شده در یک سلول مسیر های متابولیکی را مشخص می کند که در آن سلول شکل می گیرد . مطالعه این دسته از مولکول های زیستی آنزیم شناسی نامیده می شود .

 • آنزیم آزمایشگاهی مرک
 • خرید آنزیم آزمایشگاهی مرک
 • فروش آنزیم آزمایشگاهی مرک

آنزیم آزمایشگاهی

آنزیم ها ماکرو مولکول های زیستی با نقش کاتالیزور هستند . این ترکیبات واکنش های شیمیایی را تسریع می بخشند یا کاتالیز می کنند . مولکول هایی که در آغاز فرآیند هستند سوبسترا ها نامیده می شوند و این ماکرو مولکول های زیستی این سوبسترا ها را به مولکول های مختلف ، به اسم محصولات ، تبدیل می کند .

 • آنزیم آزمایشگاهی
 • خرید آنزیم آزمایشگاهی
 • فروش آنزیم آزمایشگاهی

مرکز فروش انواع آنزیم آزمایشگاهی

زنجیرهای آمینواسید

زنجیرهای آمینواسید در فرمهای مختلفی موج دار شده که پروتئین‌های هیدروفوب در داخل و به سمت داخل آرایش یافته، سبب حداکثر اتصال هیدروژنی مولکولی داخلی با آب یا دیگر مولکولها می‌گردد. بدون تردید، آب محیط ضروری فراهم سازنده عملکرد آنزیمها است. برخی آنزیمها برای عملکرد خود به ترکیباتی بنام کوفاکتور نیازمندند که می‌تواند ترکیبی آلی مانند بیوتین یا غیر آلی مانند یون منیزیوم باشد.

09357007743

ساختار انواع آنزیم های انسانی

اغلب آنزیمهای بدن ساختار پروتئینی با ترکیبات پیچیده بر پایه زنجیر آمینواسید متصل شده به یکدیگر دارند. عوامل متعددی وجود دارد که یک آنزیم را از دیگر آنزیمها متمایز می‌کند شامل ترکیب آمینواسیدها، توالی آنها، وجود یونهای فلزی (به جزء RNA) مانند آهن و مس و مهمتر از همه، شکل فضایی یا ساختار پروتئینی. تمام آنزیمها محلول در آب هستند؛

09357007743

آنزیم

به عبارت دیگر، آنزیم‌ها کاتالیزگرهای فرایندهای زیستی هستند و نسبت به کاتالیزگرهای غیرزیستی کارایی بسیار بالایی دارند. اغلبِ آنزیم‌ها ساختار پروتئینی دارند، به غیر از انواع محدودی از آن‌ها که از جنس ریبونوکلئیک اسید هستند؛ مانند ریبوزوم‌ها.

09357007743

آنزیم آزمایشگاهی

آنزیم یا کاتالیزگر (به فرانسوی: enzyme `{`آنزیم`}`، به انگلیسی: enzyme `{`اِنزایم`}`) یک ماده‌ی آلی است که یک فرایند شیمیایی را در یک ارگانیسم یا موجود زنده تقویت یا تضعیف می‌کند، ولی خودش دگرگون نمی‌شود.

09357007743
آنزیم آزمایشگاهی | فروش آنزیم آزمایشگاهی | خرید آنزیم آزمایشگاهی | آنزیم | enzyme

آنزیمها

آنزیمها کاتالیستهای فوق‌العاده مؤثری هستند که اجازه می‌دهند واکنشی که تحت شرایط عادی به سادگی اتفاق نمی‌افتد، اتفاق بیفتد و آن هم در نرخ سرعت بالا صورت گیرد. اغلب آنزیمها بسیار اختصاصی هستند و تنها کاتالیست یک واکنش ویژه می‌باشند و بر دیگر ترکیبات سیستم اثر ندارند. آنزیمها در تمام ارگانیزم‌های موجودات زنده، هر جایی که واکنشهای ضروری برای حیات روی می‌دهد، وجود دارند. آنها تنها واکنشهای بسیار ساده را تسریع می‌بخشند، هیچ آنزیمی به تنهایی قادر به کاتالیز واکنشهای بسیار پیچیده و چند مرحله‌ای نیست محیط کاری آنزیم در عملکردشان بسیار مهم است. بعضی از آنها برای عملکرد خود نیازمند حرارت وPH خاصی هستند.

نامگذاری

 • در گذشته بر اساس پیش‌ماده نام‌گذاری می‌شد که به آخر آن «از» اضافه می‌شد مثل پروتئاز
 • روش دیگر بر اساس کاری که آن آنزیم انجام می‌دهد مثل دهیدرژناز
 • روش پیشرفته تر براساس کاری که انجام می‌دهد و نام پیش‌ماده الکل دهیدرژناز
 • روش استاندارد (عدد گروه آنزیم) که در این روش آنزیم‌ها رده‌بندی شده و رده‌ها به زیررده تقسیم شده و در نهایت هر آنزیم کد مخصوص به خود می‌گیرد مثل EC ۱٫۱٫۱٫۸۶
  • این رده‌ها به شکل زیر است
 1. اکسیدو رداکتازها
 2. ترانسفرازها
 3. هیدرولازها
 4. لیازها
 5. ایزومرازها
 6. لیگازها

خرید انواع آنزیم آزمایشگاهی

سفیر آزما مرکز پخش انواع آنزیم آزمایشگاهی در ایران می باشد. فروش با بهترین قیمت و ضمانت اصالت کالا

اخبار سایت