آنزیم زایلاناز | خرید و فروش زایلاناز با بهترین قیمت در ایران | 09357007743 تلفن

آنزیم زایلاناز | خرید و فروش زایلاناز با بهترین قیمت در ایران | 09357007743 تلفن

آنزیم زایلاناز | خرید و فروش زایلاناز با بهترین قیمت در ایران

آنزیم زایلاناز | خرید و فروش زایلاناز با بهترین قیمت در ایران | 09357007743 تلفن

آنزیم زایلاناز | خرید و فروش زایلاناز با بهترین قیمت در ایران | 09357007743 تلفن :

زایلاناز/ همی سلولاز:

زایلاناز و همی سلولاز دسته ای از آنزیم ها هستند که بوسیله میکرو اورگانیسم ها برای تجزیه ترکیبات دیواره سلول های گیاهی (همی سلولز) تولید می شود.

این آنزیمها در صنعت نان با خرد کردن پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای باعث بهبود خصوصیات رئولوژیک، افزایش قدرت جذب آب و مقاومت در برابر تخمیر خمیر، بهبود حجم نان و میزان سفتی مغز نان می شوند و سرعت بیاتی را کاهش می دهند.

آنزیم زایلاناز

آنزیم زایلاناز(به انگلیسی: Xylanase) از جمله گلوکوزیدازهایی است که پیوندهای خطی بتا 1 و 4 زایلان که یکی از سه ساختار پلی ساکاریدی اصلی دردیواره سلولی گیاهان می باشدرا به زایلوز تجزیه می کند. این آنزیم توسط طیف وسیعی ازمیکروارگانیسم های متعلق به جنس و گونه های متفاوت باکتریایی و قارچی تولید می شود. زایلاناز دسته ای از آنزیم ها هستند که بوسیله میکرو اورگانیسم ها برای تجزیه ترکیبات دیواره سلول های گیاهی (همی سلولز) تولید می شود. این آنزیمها در صنعت نان با خرد کردن پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای باعث بهبود خصوصیات رئولوژیک، افزایش قدرت جذب آب و مقاومت در برابر تخمیر خمیر، بهبود حجم نان و میزان سفتی مغز نان می شوند و سرعت بیاتی را کاهش می دهند. زیلاناز یک آنزیم پودری تغلیظ شده، می باشد که با کیفیتی عالی از رشته های تریکودرما رسی Trichoderma reesei ساخته شده که توسط تخمیر غوطه ور و تکنولوژی عصاره گیری تصفیه میشود. مکانیسم اثر: زیلاناز، بتا یک، 4- زیلو سیداز را از ملکول زیلان، جدا کرده و آن را در زایلو-الیگوساکارید و زایلوز هیدرولیز می کند. این روش به طور گسترده ایی در صنایع غذایی حیوانات، آبجوسازی، کارخانه جات آب مقطر شرکتهای خمیر کاغذ و. . . بکار برده میشود. افزودنی های خوراکی مرغ، مرغابی و دیگر حیوانات تک معده ( مونوگاستریک )، افزودن 100g/T بعنوان مکمل غذایی ( برآورد بر اساس 1000U/g زایلاناز ) آنزیمهای صنعت ماءالشعیر و عصاره مالت مالت یا جوانه جو، ماده اصلی تولید نوشیدنی ماءالشعیر و همچنین تولید عصاره مالت می¬باشد. ماءالشعیر با داشتن خواص مثبت نسبت به دیگر نوشیدنیهای رایج و گازدار و عصاره مالت به علت داشتن کاربردهای فراوان در صنایع نانوائی، بیسکوئیت، لبنیات و غیره، از پرمصرف¬ترین تولیدات در صنایع غذایی می¬باشند و آنزیم¬ها از مهمترین مواد اولیه تولید ماءالشعیر و عصاره مالت می¬باشند. آنزیمهای مورد استفاده در این صنایع عبارتند از: آلفا آمیلاز، گلوکوآمیلاز، زایلاناز، بتاگلوکوناز، پاپایاناز، پروتئاز و غیره.

تاثير آنزيم زايلاناز و منابع چربي بر عملكرد و ويسكوزيته روده جوجه هاي گوشتي

اين آزمايش براي بررسي اثرات افزودن آنزيم زايلاناز و منابع مختلف چربي به صورت فاكتوريل و در قالب طرح كاملا تصادفي انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل آنزيم در دو سطح (صفر و 0.5 گرم آنزيم به ازاي كيلوگرم جيره، و منابع مختلف چربي در چهار سطح 5 درصد روغن سويا، چربي پيه و دو مخلوط آنها با نسبتهاي متفاوت ) در جيره غذايي بر پايه گندم و سويا بودند كه اثرات آنها بر عملكرد، تركيب لاشه، ويسكوزيته روده و برخي از متابوليت هاي خون با استفاده از 384 قطعه جوجه گوشتي يك روزه در سه تكرار حاوي 16 قطعه جوجه از سن 7 تا 42 روزگي انجام شد. در كل دوره آزمايش اثر آنزيم بر روي تمام پارامترهاي عملكرد به جز ميزان خوراك مصرفي معني دار شد. با افزودن آنزيم به جيره وزن بدن، افزايش وزن بدن، ضريب تبديل غذايي بهبود (P<0.05) و ميزان ويسكوزيته محتويات روده از 6.65 به 4.76 سانتي پوز كاهش يافت (P<0.01). افزودن آنزيم به جيره غذايي غلظت تري گليسيريد خون را بطور معني داري كاهش داد (P<0.01) ولي تاثير معني داري بر ميزان گلسترول و گلوكز خون نداشت. منابع مختلف چربي اثر معني داري بر وزن بدن، خوراك مصرفي وويسكوزيته مواد هضمي در بخش ژئوژنوم روده نداشتند. جايگزيني روغن سويا با چربي پيه ميزان تري گليسيريد خون را افزايش داد (P<0.05) اما ميزان كلسترول و گلوكز خون تحت تاثير نوع چربي قرار نگرفت. هيچگونه اثر متقابلي بين آنزيم و منابع چربي مشاهده نشد. يافته هاي اين آزمايش نشان داد كه آنزيم زايلاناز با كاهش ويسكوزيته، اثرات ضد تغذيه اي پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي را بر عملكرد جوجه هاي گوشتي كاهش و استفاده از آن در جيره هاي حاوي گندم مفيد مي باشد.

آنزیم زایلاناز

زیلاناز یک آنزیم پودری تغلیظ شده ، می باشد که با کیفیتی عالی از رشته های تریکودرما رسی Trichoderma reesei ساخته شده که توسط تخمیر غوطه ور و تکنولوژی عصاره گیری تصفیه میشود .
مکانیسم اثر:
زیلاناز ، بتا یک ، 4- زیلو سیداز را از ملکول زیلان ، جدا کرده و آن را در زایلو-الیگوساکارید و زایلوز هیدرولیز می کند . این روش به طور گسترده ایی در صنایع غذایی حیوانات ، آبجوسازی ، کارخانه جات آب مقطر شرکتهای خمیر کاغذ و … بکار برده میشود .
افزودنی های خوراکی
مرغ ، مرغابی و دیگر حیوانات تک معده ( مونوگاستریک ) ، افزودن 100g/T بعنوان مکمل غذایی ( برآورد بر اساس 1000U/g زایلاناز )

آنزیم زایلاناز | Xylanaze

  • – گونه هدف :
  • – بسته بندی :
  • کیسه 25 کیلویی

مشخصات محصول

مشخصات:

زیمپکس 006 | ZYMPEX 006

حاوی آنزیم زایلاناز برای جیره های حاوی گندم

ترکیب:

محتویات آنزیمی در یک حامل مناسب جهت تضمین دوام اثر قرار گرفته است.‌

اندو‌ – 1 و 4 بتا زایلاناز 10000XIAU/g

مقدار و نحوه مصرف:

500‌ گرم در هر تن دان به منظور تجزیه پلی ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای (مانند زایلان‌ها) موجود در دان‌های حاوی گندم

موارد احتیاط:

از تماس محصول با پوست و چشم جلوگیری شود در صورت تماس فوراً با آب فراوان به مدت چند دقیقه شستشو دهید و اگر ناراحتی برطرف نشد به پزشک مراجعه شود.‌

از استنشاق پودر این فرآورده جلوگیری شود. فقط در فضای باز یا محیط تهویه‌دار با دان مخلوط شود و در زمان کار با آن از لباس، ماسک، عینک و دستکش محافظ استفاده شود.‌

در صورت تماس با چشم اگر از لنز استفاده شده و خروج آن از چشم آسان باشد باید لنز را خارج و به شستشو ادامه داد.‌

اگر هنگام کار با این فرآورده احساس ناراحتی دست داد، به مرکز رفع مسمومیت یا پزشک مراجعه شود.‌

شرایط نگهداری:

زیمپکس 006 | ZYMPEX 006 در کیسه اصلی در بسته و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

تغییر رنگ محصول در کارآیی آن تاثیری ندارد.‌

تولیدکننده:

‌شرکت ایمپکستراکو – بلژیک

بررسی تاثیر آنزیم زایلاناز در ویژگی‌های نوری خمیر کرافت باگاس در رنگبری ECF

در این تحقیق تاثیر استفاده از آنزیم زایلاناز تجاری در پیش رنگ­بری خمیر کرافت باگاس بررسی شد. آنزیم زایلاناز حاصل از قارچTrichoderma virideدر مقادیر 10، 25 و50 واحد و سطح زمانی 2 ساعت بر خمیرکاغذ تاثیر داده شد. سپس رنگ­بری اصلی به صورت جداگانه یکبار روی نمونه تیمار شده با آنزیم و سپس روی نمونه بدون تیمار آنزیمی (تیمار شاهد) با توالی 2ED1DA (اسید سولفوریک + دی­اکسید کلر 4، 6، 8، 10 درصد + استخراج قلیایی + دی­اکسید کلر 2 درصد به­عنوان کلر قابل دسترس) انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش میزان دی­اکسید کلر در مرحله 1D رنگ­بری، درجه روشنی نهایی خمیرکاغذ به طور معنی­داری ((P<0.01 افزایش می­یابد. همچنین در مورد نمونه­های تیمار شده با آنزیم زایلاناز افزایش معنی­داری ((P<0.01 در درجه روشنی و ماتی و کاهش معنی­داری ((P<0.01 در درجه زردی، عدد کاپا و میزان دور پالایش برای رسیدن به درجه روانی مشخص خمیرهای رنگ­بری شده مشاهده شد. بیشترین درجه روشنی و کمترین درجه زردی و عدد کاپا مربوط به تیمار آنزیمی U25 می­باشد که به ترتیب اختلاف معنی­داری ((P<0.01 در حدود 8/10درصد، 98/3 درصد و 24/2 واحد در مقایسه با تیمار شاهد دارد. بیشترین ماتی خمیرهای رنگ­بری شده مربوط به تیمار آنزیمی U50 می­باشد که به ترتیب اختلاف معنی­داری ((P<0.01 در حدود 3 درصد در مقایسه با تیمار شاهد دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، تیمار آنزیمی U25 به عنوان تیمار بهینه آنزیمی انتخاب می­شود.

بررسی عملکرد آنزیم حاوی زایلاناز در جیره پایه گندم با سطوح متفاوت از انرژی و پروتئین

عملکرد آنزیم زایلاناز در قالب طرحی کاملا” تصادفی با ۸۲۵ قطعه جوجه از سویه راس و از هر دوجنس در ۱۱ گروه آزمایشی با سه تکرار و هر تکرار شامل ۲۵ قطعه جوجه بررسی گردید. جوجه ها به مدت ۴۲ روز با جیره پایه گندم با سطوح متفاوت انرژی و پروتئین که به طور جداگانه برای دوره های آغازین ( ۲۱-۱ روزگی) و رشد ( ۴۲-۲۲) روزگی تنظیم شده بود تغذیه شدند. جیره های دوره آغازین شامل ۴۰۰ گرم در کیلوگرم گندم و دوره رشد شامل ۵۰۰ گرم درکیلوگرم گندم بود. جیره های آزمایش مورد استفاده عبارت بود از : ۱) گندم بدون آنزیم ۲) گندم با آنزیم ۳) گندم +۵ درصد انرژی+ آنزیم ۴) گندم+۱۰درصد انرژی+ آنزیم ۵) گندم +۵ درصد پروتئین + آنزیم ۶) گندم + ۱۰ درصد پروتئین+ آنزیم ۷) گندم +۵ درصد انرژی + ۵ درصد پروتئین+ آنزیم ۸) گندم + ۱۰ درصد انرژی+۵ درصد پروتئین آنزیم ۹) گندم +۵ درصد انرژی+ ۱۰ درصد پروتئین + آنزیم ۱۰) گندم + ۱۰ درصد انرژی+۱۰ درصد پروتئین + آنزیم ۱۱) ذرت + سویا در تمام جیره های حاوی گندم آنزیم با مقدار ۵/۰ گرم در کیلوگرم استفاده گردید و در هر مرحله ترکیب جیره ها از لحاظ انرژی ، پروتئین و سایر مواد مغذی یکسان بودند. کلیه جیره ها به شکل آردی بود و در طول دوره جوجه ها به صورت آزاد تغذیه شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین گروههای آزمایشی از لحاظ افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی دار آماری وجود داشت ( ۰۵/۰>P ) و جوجه های گروه آزمایشی پنج با ۴/۱۸۴۴ گرم بیشترین و گروه آزمایشی نه با ۳/۱۴۷۵ گرم کمترین افزایش وزن را داشتند. همچنین گروه آزمایشی پنج با ۹۱/۱ بهترین و گروه آزمایشی هفت با ۱۷/۲ بدترین ضریب تبدیل غذایی را داشتند. از لحاظ درصد کبد، چربی بطنی و کیسه صفرا هیچگونه تفاوت معنی داری بین گروههای آزمایشی وجود نداشت. هزینه خوراک به ازاء تولید هر کیلو مرغ زنده نیز در گروه آزمایشی پنج نسبت به بقیه گروه های آزمایشی پایین تر بود.

تاثیر آنزیم زایلاناز و اندازه ذرات آرد بر بهبود کیفیت گلوتن

پنتوزان ها در آرد گندم با وجود مقدار کم (% ۳- ۲)، روی تشکیل شبکه گلوتنی حین جداسازی نشاسته از گلوتن موثر هستند. در این تحقیق تأثیر دو زایلاناز Pentopan و Shearzyme در ۴ سطح ( ۰، ۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۴۰۰ ppm ) روی استخراج گلوتن از دو آرد با اندازه ذرات کمتر از ۱۰۶ میکرون و۱۸۰ – ۱۲۵ میکرون بررسی شد. نتایج نشان داد که بهترین نوع آرد و آنزیم جهت استخراج گلوتن، به ترتیب آرد با اندازه ذرات ۱۸۰ – ۱۲۵ میکرون و آنزیم Shearzyme با غلظت ۲۰۰ ppm – ۱۰۰ می باشد. اندازه گیری بازده گلوتن نشان داد که ترکیب آرد با اندازه ذرات کمتر از ۱۰۶ میکرون و زایلاناز Shearzyme با غلظت ۴۰۰ ppm بیشترین بازدهگلوتن را تولید می کند. که علت آن فعالیت بیشتر زایلاناز Shearzyme ، حساسیت کمتر به بازدارنده های زایلاناز، فعالیت سلولازی این زایلاناز و مقدار پروتئین بیشتر آرد کمتر از ۱۰۶ میکرون می باشد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی گلوتن در تیمار با زایلاناز Shearzyme نسبت به زایلاناز Pentopan بهبود بیشتری یافت، به طوری که زمان توسعه و زمان پایداری خمیر، کشش پذیری و انرژی گلوتن افزایش بیشتری نشان داد که علت آن فعالیت محدود ترانس گلوتامینازی زایلاناز Pentopan می باشد. و لیکن در غلظت ۴۰۰ ppm ویژگی های مطلوب اخیر کاهشیافت، اما مقدار صفات مذکور از نمونه شاهد بیشتر بود. هم چنین زمان توسعه و زمان پایداری خمیر، کشش پذیری و انرژی گلوتن حاصل از آرد با اندازه ذرات ۱۸۰ – ۱۲۵ میکرون بیشتر می باشد که علت آن اتصالات عرضی با الاستیسیته زیاد می باشد. اندازه گیری خصوصیات رئولوژیکی گلوتن ٢ نشان داد که نوع آرد بر مقاومت به مخلوط شدن خمیر و نوع آنزیم بر جذب آب، زمان توسعه و شاخص مقاومت به مخلوط شدن خمیر تأثیر معنی داری ندارد.

آنزیم شاپ اولین و بزرگترین مرکز تخصصی فروش آنزیم آزمایشگاهی و معرف آزمایشگاهی زیر نظر برند سیگما ایران

09357007743

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *